Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Rekuperacja - o tym nikt Ci nie powie

1 lipca 2015

Rekuperacja - o tym nikt Ci nie powie

Wentylowanie pomieszczeń, które przynosi realne oszczędności na ogrzewaniu budynku i zapewnia bardzo wysoki komfort klimatyczny, ma też swoje mniej popularne strony, z których warto zdać sobie sprawę przed podjęciem decyzji. Sprawdź, czy o rekuperacji wiesz nawet to, co inni być może chcą przed tobą ukryć.

Aeris 450 na poddaszu nieużytkowym Źródło: Rekuperatory.pl 

Rekuperacja - od czego zależy efektywnie działający system rekuperacji

Rekuperacja zastępuje tradycyjną wentylację grawitacyjną. Jednak – w przeciwieństwie do wymurowania kominów wentylacyjnych – rekuperacji nie potrafi wykonać budowlaniec, który wznosi ściany. Montaż rekuperacji wymaga wiedzy inżynierskiej i doświadczenia. Zaprojektowany niedbale system rekuperacji (albo – co gorsza - zrobiony bez projektu) lub wykonany mało solidnie, nie spełni oczekiwań o energooszczędności i komforcie. Dlatego pierwszym punktem na drodze do efektywnego systemu rekuperacji jest rzetelna firma instalacyjna.

Profesjonalny montaż rekuperacji
Zainteresowany rekuperacją inwestor zawsze staje w obliczu całego mnóstwa firm instalacyjnych. Różnica poziomów usługi, jak i rozpiętość kosztów usługi montażu systemu jest ogromna. Do wyboru należy podejść racjonalnie porównując wszystkie elementy usługi. Przede wszystkim nie warto dać się zwieść niskiej cenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że stoi za nią nie tylko bardzo niski poziom usługi montażu, ale także bardzo niska jakość rekuperatora i elementów instalacyjnych.

System rekuperacji wykonany niskim kosztem, z rekuperatorem nie mogącym odzyskać minimum 85% ciepła, nie będzie efektywny: nie zapewni oczekiwanych oszczędności, ani komfortu w pomieszczeniach.
Zdecydowanie warto wybrać doświadczoną firmę instalacyjną z zapleczem inżynierskim, która jest w stanie zaproponować przejrzyste warunki i umowę oraz płatności rozłożone na etapy związane z postępem prac. Zadbaj o projekt: musisz go otrzymać przed przystąpieniem instalatora do montażu sytemu. Najlepiej, jak projekt i wykonawstwo będzie w jednych rękach.

Koszty rekuperacji - co dodać, co odjąć od budżetu na wentylację
"Jakiś" system wentylacji w budynku być musi. Rekuperację robicie więc ZAMIAST tradycyjnego systemu wentylacji grawitacyjnej, który przy obecnej technologii budowlanej nie działa właściwie. Z projektu architektonicznego budynku należy więc usunąć kanały służące do wentylacji grawitacyjnej ZANIM jeszcze budowlaniec zdąży je wybudować. Czasami – w zależności od projektu – udaje się usunąć cały komin (jeden z dwóch lub trzech w zależności od tego, jaki system grzewczy posiadać będzie budynek oraz czy będzie kominek). Jeżeli w domu z rekuperacją grzałaby pompa ciepła i nie byłoby kominka, budynek nie miałby żadnego komina. Oryginalnie!
Rezygnacja z budowy komina (kominów) lub ich odchudzenie oznacza oszczędności. Jakie? To zależy od tego, w jakiej technologii zamierzaliście wybudować komin, ale średnio sięgają kilku tysięcy złotych.
W domu z rekuperacją można również część okien zrobić nieotwieralnych. To również oszczędności. W żadnych oknach nie można montować nawiewników, co oznacza również mniejsze wydatki na okna.
Zanim więc wpiszecie w Excela pozycję "rekuperacja", policzcie, za co nie zapłacicie robiąc system rekuperacji.

Koszty użytkowania systemu rekuperacji
Nie dajcie sobie wmówić, że system rekuperacji nie kosztuje nic. Sam rekuperator to urządzenie elektryczne i ruch wentylatorów napędzany jest energią elektryczną. W dobrej jakości energooszczędnych rekuperatorach wentylatory potrzebują min 10 W, co oznacza około 39 groszy dziennie za zużycie energii elektrycznej.
Dodaj do tego konieczność serwisowania systemu: raz w roku. Koszty porównywalne z przeglądem pieca gazowego. Plus wymiana filtrów: raz na 3-4 miesiące. Komplet kosztuje około 50 zł.

Czy warto montować rekuperację
Warto -same oszczędności na ogrzewaniu to około 50% każdej zimy. Dodaj do tego ciągły dostęp do świeżego powietrza: w dzień i w nocy. Bez otwierania okien, bez wychładzania pomieszczeń. Nie zapomnij o szybkim usunięciu zapachów, ograniczeniu kurzu, pleśni, zarodków grzybów, roztoczy, a nawet zaawansowanych sposobach filtracji powietrza: ochronie mikrobiologicznej i dodatkowej jonizacji powietrza w instalacjach OXYinside.

 Trudno byłoby zbudować nowoczesny, zdrowy i energooszczędny dom bez rekuperacji.

Źródło: Rekuperatory.pl

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu