bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 • oraz:
 • 883 909 409
 
Powierzchnia użytkowa: 101,27 m²
Powierzchnia netto: 119,66 m²
Powierzchnia zabudowy: 80,98 m²
Minimalna szerokość działki: 6,80 m
Kubatura: 609 m³
Zobacz kartę projektu
Projekt domu Lakeland DCS19
Dane o kosztach inwestycji* (dla jednego segmentu)
Stan surowy zamknięty183 100 zł
Stan developerski287 200 zł

* Przybliżona wycena (netto) biura projektowego. Biuro projektowe oferuje tylko projekty, a nie zajmuje się realizacją inwestycji. Po szczegółową kalkulację należy zgłosić się do wykonawcy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firm wykonawczych w dziale Domy Gotowe

Dane o kosztach inwestycji są to szacunkowe koszty realizacji domu szeregowego, energooszczędnego.
Są one wynikiem przemnożenia jednostkowych wskaźników cenowych (zł/m²) przez powierzchnię domu. W powierzchni domu jest uwzględniany garaż oraz strych.

Stan surowy zamknięty obejmuje następujący zakres robót:

 • ikona OK roboty ziemne
 • ikona OK fundamenty
 • ikona OK ściany nośne
 • ikona OK kominy, wentylacja mechaniczna (rekuperator, osprzęt)
 • ikona OK strop i elementy żelbetowe
 • ikona OK konstrukcję dachu
 • ikona OK pokrycie dachu
 • ikona OK okna i drzwi zewnętrzne

Do stanu developerskiego są doliczane:

 • ikona OK ścianki działowe
 • ikona OK tynki
 • ikona OK elewacja
 • ikona OK instalacja wodociągowa (bez baterii i armatury)
 • ikona OK instalacja kanalizacyjna
 • ikona OK instalacja gazowa
 • ikona OK instalacja c.o.
 • ikona OK instalacja elektryczna

Wszystkie podane kwoty są wartościami netto (bez VAT) i zostały wyliczone przy założeniu realizacji budowy przez wynajęte firmy specjalistyczne. Jest to system tańszy niż zatrudnienie generalnego wykonawcy, ale wymaga poświęcenia czasu i uwagi inwestora na zintegrowanie poszczególnych prac. Koszty realizacji można dodatkowo obniżać budując dom systemem gospodarczym. Dane szacunkowe mogą różnic się od wartości wynikającej z kosztorysu gdyż nie uwzględniają szczególnych cech budynku, takich jak poziom jego skomplikowania. Do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią stawkę robocizny oraz minimalne ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud.


Kupując projekt bezpośrednio w naszym biurze otrzymujesz tabelę kosztów.

Tabela kosztów również zawiera wskaźnikowe wartości koszów poszczególnych robót (roboty ziemne, fundamenty, itd.) służy do oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Jest ona dołączana do każdego projektu. Jest  to tabela zawierająca wskaźniki jednostkowe cen poszczególnych elementów robót. Jednostką w tym przypadku jest 1m² powierzchni domu liczonej dla wysokości pomieszczenia powyżej 190 cm.
Tego typu tabela jest często wymagana przez banki przy ubieganiu się o kredyt.

Możesz zamówić szczegółowy kosztorys wybranego projektu.

Kosztorys jest szczegółowym wyliczeniem kosztów dla danego budynku. W oparciu o dane z projektu technicznego podaje zakres poszczególnych robót np. powierzchnie ścianek działowych, stropów, tynków; ilość betonu na fundamenty, stropy. Do kosztorysu jest dołączone szczegółowe zestawienie materiałów oraz tabela elementów scalonych. Do kosztorysu inwestorskiego przyjmowane są ceny materiałów oraz stawki robocizny wg wydawnictwa Sekocenbud. Kosztorys pozwala inwestorowi kontrolować koszty na każdym etapie robót pokazując ich zakres: nakłady na robociznę oraz ilości poszczególnych materiałów.
Kosztorys jest w cenie 492,00 zł brutto, można go zakupić wraz z projektem (np. wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia projektu) lub niezależnie - w tym celu skontaktuj się z nami.
Ta oferta dotyczy tylko projektów gotowych.
Zobacz przykładowy kosztorys.

Możesz zamówić kosztorys ślepy wybranego projektu.

Kosztorys ślepy podobnie jak kosztorys inwestorski jest sporządzony dla konkretnego projektu i zawiera zakres (obmiary) robót wraz ze szczegółowym zestawieniem materiałów, natomiast nie zawiera cen. Kosztorys taki może być przedstawiony wykonawcom, którzy na jego podstawie mogą przygotować ofertę.
Cena 123,00 zł brutto. Można go zakupić wraz z projektem (np. wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia projektu) lub niezależnie - w tym celu skontaktuj się z nami.
Ta oferta dotyczy tylko projektów gotowych.
Zobacz przykładowy kosztorys ślepy.