Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

O domach energooszczędnych raz jeszcze.

Wahania cen energii i wzrost kosztów ogrzewania budynków coraz widoczniej wpływają na wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami, pozwalającymi na obniżenie tych kosztów. Dlatego Inwestorzy coraz częściej decydują się na budowę domu w standardzie energooszczędnym, który jest nie tylko tańszy w utrzymaniu, ale również bardziej komfortowy w mieszkaniu.

W wielkim skrócie możemy określić, że dom energooszczędny to taki, który posiada dobrą izolację przegród zewnętrznych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, zredukowane mostki termiczne, wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wysokosprawną instalację grzewczą. O domu energooszczędnym możemy jednak mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania E[A], obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m²/rok. Ponadto, dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację, tzn. oświetlenie, pracę urządzeń gospodarstwa domowego, jednocześnie powinien przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfer i - w miarę możliwości -  wykorzystywać jak największy procent energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, gruntowej, biomasy). Budynek zaprojektowany według tych wytycznych konsumuje 3-5 razy mniej energii do ogrzewania, a przy tym nakłady poniesione na jego budowę są obecnie wyższe jedynie o 6-8% od budowy takiego samego budynku w tradycyjnym systemie. Żeby jednak dom spełniał warunki stawiane dla budynków energooszczędnych, musi zostać starannie wykonany. 


Zalety mieszkania w domu energooszczędnym.
Po pierwsze - oszczędności. Taki dom konsumuje 3 do 5 razy mniej energii niż taki sam budynek standardowy. Oszczędność energii przekłada się więc na realne pieniądze, które zostają w portfelu inwestora. Budynek energooszczędny ma również wyższą niż standardowy dom wartość rynkową, co jest istotne przy jego sprzedaży. Poza tym domy energooszczędne mają raczej prostą, zwartą bryłę, co pozwala uniknąć dodatkowych nakładów ponoszonych na realizację budynku o bardziej wymyślnej architekturze. Nie do przecenienia jest również komfort mieszkania w takim domu. Dzięki rekuperacji we wnętrzu panują najbardziej optymalne warunki – powietrze jest cały czas świeże, a dobowe wahania temperatury, ze względu na zastosowanie materiałów ściennych, które akumulują ciepło - są właściwie nieodczuwalne.


Na co zwrócić szczególną uwagę na etapie budowy.
Podstawowe błędy, jakie mogą wystąpić przy budowie domu energooszczędnego, nie różnią się zbytnio od tych, które są popełniane także przy budowie domu w technologii tradycyjnej. Zaliczyć do nich głównie można niestaranność oraz tendencję do upraszczania i omijania niektórych elementów zawartych w projekcie. Nadal często zdarza się, że majster na budowie „wie lepie”, więc zamiast budować zgodnie z projektem, buduje tak, żeby było prościej dla niego. O ile w przypadku domów standardowych takie błędy są zwykle lekceważone i maskowane, a ich skutki wychodzą na światło dzienne często po wielu latach, to w przypadku domów energooszczędnych takie lekceważenie, przede wszystkim przy wykonywaniu izolacji termicznej, może skutkować zniweczeniem wysiłków i pieniędzy włożonych w dobry projekt i jego realizację. W takiej sytuacji nawet najlepsze i najdroższe materiały użyte do budowy domu energooszczędnego niewiele pomogą. Dlatego warto poświęcić trochę uwagi na zdobycie choć podstawowych informacji o domach energooszczędnych. Znaczna część inwestorów nie ma świadomości, że przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej (rekuperacji), która jest konieczna w przypadku domów energooszczędnych, nie stosuje się dodatkowej wentylacji grawitacyjnej „na wszelki wypadek”. Ważne jest również to, że przy wyborze dobrych okien trzeba pytać producenta nie tylko o współczynnik przenikania ciepła przez szybę, ale także przez ramę, co często jest pomijane, a ma istotne znaczenie.


Reasumując – jeżeli wykonawca zrealizuje dom zgodnie z projektem i wykona swoją pracę starannie i rzetelnie, to można być pewnym dobrego wyniku w postaci domu energooszczędnego. Po to właśnie opracowuje się starannie przemyślane projekty, żeby inwestor miał gotowy przepis na ciepły i ekonomiczny dom.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu