Najgorsze, najczęściej popełniane błędy przy budowie domu

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Najczęściej popełniane błędy przy budowie domu

16 października 2012

Najczęściej popełnianym i najbardziej brzemiennym w skutkach błędem popełnianym przez indywidualnych inwestorów, jest zakup projektu bez uprzedniego sprawdzenia jego zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. Dokumenty te określają podstawowe parametry dla nowopowstającej zabudowy, a często zawierają szczegółowe wytyczne określając np. kąt nachylenia dachu, szerokość elewacji frontowej, wysokość okapu i kalenicy domu, czy nawet kolorystykę wykończenia. Wszystkie projekty gotowe można, co prawda, dostosowywać do własnych potrzeb, są jednak zmiany których nie opłaca się lub po prostu nie da się wprowadzić. Wówczas w najgorszym przypadku trzeba zakupić nowy projekt i ponieść niepotrzebnie dodatkowe koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest albo kupowanie projektu domu pod okiem projektanta, który później będzie wykonywał adaptację dokumentacji do warunków lokalnych i robił projekt zagospodarowania działki albo też uprzednie skontaktowanie się z autorem projektu i skonsultowanie zgodności projektu z warunkami zabudowy.

Często również inwestorzy nie biorą pod uwagę, że wymiary działki mają bezpośredni wpływ na to, jaki dom można na niej postawić. Im działka jest węższa, tym pozostaje mniejszy wybór projektów gotowych. Prawo precyzuje bowiem odległości domu od granic działki, które dla ściany z otworami wynoszą 4m, a dla ściany tzw. ślepej – 3m. Wyjątek stanowią wąskie działki, które zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają mniej niż 16m, gdzie można ślepą ścianą zbliżyć się do granicy na 1,5m. Wąski budynek trudniej jest zaplanować tak, aby był ładny, wygodny i funkcjonalny.

Niebagatelne, a często także pomijane przez inwestorów, znaczenie ma usytuowanie domu względem stron świata. Przy niekorzystnym ustawieniu domu można stracić zarówno na doświetleniu wnętrz, jak również narazić się na poważne straty cieplne lub też przegrzanie pomieszczeń. Jest to więc kolejny argument na to, że zakup projektu warto skonsultować z architektem.

Dość częstym błędem przy wyborze projektu jest też sugerowanie się jego wyglądem, bez zwrócenia uwagi na funkcjonalność. W takich przypadkach niejednokrotnie inwestorzy decydują się na domy zbyt duże, często przekraczające ich możliwości finansowe. Ogólna reguła jest taka, że im bardziej wymyślny jest układ domu i jego poszczególnych elementów, tym kosztowniejsza będzie jego realizacja. Może się też okazać, że np. wymarzony przez nas balkon w sypialni na poddaszu, w praktyce nie będzie przez nas w ogóle użytkowany, a przysporzy nam dodatkowych kosztów i problemów wykonawczych, natomiast kolejna sypialnia nie będzie nigdy zamieszkana i stanie się zbiorowiskiem niepotrzebnych gratów. Warto przemyśleć, jakie pomieszczenia w domu są konieczne, a bez jakich można się obejść i przedyskutować to z członkami rodziny, a może również ze znajomymi, którzy mają już jakieś doświadczenia w tym względzie.

Ostatnio coraz bardziej istotną kwestią są koszty eksploatacyjne domu, które zwłaszcza przy korzystaniu z kredytu powinny mieć niebagatelny wpływ na wybór projektu. Nieświadomi inwestorzy nie zwracają uwagi na to, jakie rozwiązania i materiały są użyte w projekcie, jakie są przewidziane instalacje oraz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma ich przyszłe lokum. Ta niefrasobliwość skutkuje nieprzewidzianymi kosztami przy realizacji domu i co gorsze, obciąża inwestora na zawsze wysokimi rachunkami za ogrzewanie.

Nowoczesne rozwiązania i trendy do oszczędzania energii wpędzają inwestorów w kolejną pułapkę – niebezpieczeństwa przeinwestowania. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, czy poniesione dodatkowe nakłady na polepszenie właściwości cieplnych domu, zwrócą się w rozsądnym czasie, tj. czy w ogóle tego doczekamy. 30 lat wydaje się tą maksymalną granicą, bo tyle też wynosi przeważnie okres kredytowania nieruchomości.

Podstawową radą dla inwestorów rozpoczynających planowanie budowy własnego domu jest konieczność kontaktu z architektem przed zakupem dokumentacji z szerokiej oferty projektów gotowych.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu