Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Jak znaleźć dobrą ekipę budowlaną i nie stracić nerwów?

16 września 2010

     Budowa własnego domu to dla wielu wciąż przysłowiowa droga przez mękę. Problemy zaczynają  się niejednokrotnie już na etapie załatwiania formalności, a niestety narastają w miarę zaawansowania prac. Wielu inwestorów już na samym początku budowy trafia na jedną z poważniejszych przeszkód – jak znaleźć rzetelną, fachową ekipę budowlaną, która swoją pracę wykona przyzwoicie, nie zdzierając z nas przy tym skóry? Wydawałoby się, że na rynku jest wiele firm trudniących się rzemiosłem budowlanym, ale jak z tej ilości wyłowić fachowców z prawdziwego zdarzenia ? Nadal niestety jest o wiele więcej inwestorów, szukających dobrych ekip, niż solidnych budowlańców. Najbardziej sprawdzonym i chyba najmniej zawodnym sposobem jest zatrudnienie ekipy z polecenia. Inwestorzy, którzy są zadowoleni z pracy firmy wykonawczej na pewno bez wahania polecą jej usługi innym. Inny sposób to wertowanie for internetowych. Internet to potężna platforma komunikacyjna, której  zasięg jest nieograniczony. Zamieszczona na forum informacja o nierzetelnych firmach szybko się rozprzestrzenia i bardzo trudno jest naprawić raz choćby nadszarpniętą opinię. Poważne firmy mają świadomość, że nawet pojedynczy niezadowolony Klient zyskał dzięki Internetowi skuteczną broń, dlatego dbają o swoją markę.  Stąd też przed wyborem firmy wykonawczej warto sprawdzić jej dane w Internecie, a także poszukać o niej opinii na różnych forach.  Dobrym sposobem jest też poproszenie o referencje – żaden uczciwy wykonawca nie będzie wzbraniał się przed udostępnieniem  adresów swoich wcześniejszych  realizacji.  W poszukiwaniach warto też pamiętać o zasadzie, że dlatego jak coś jest do wszystkiego, to zazwyczaj bywa do niczego. Dlatego też z ograniczonym zaufaniem traktujmy firmy reklamujące się hasłem, że wykonują wszystkie prace na budowie. Lepiej jest pomyśleć o zatrudnieniu kilku fachowców w swojej dziedzinie, niż ludzi „od wszystkiego”. Ważnym kryterium, obok jakości jego prac, jest też oczywiście wynagrodzenie. Zawsze warto ponegocjować  – jest duża szansa, że uda nam się uzyskać kilka procent rabatu na zlecenie  lub w podanej cenie wykonawca zwiększy zakres robót.  Kiedy ekipa została wybrana, cena zaakceptowana, należy podpisać z nią umowę. Dokument ten jasno precyzuje zakres pracy, wynagrodzenie, termin zapłaty, poświadcza, że wykonawca zapoznał się ze stanem budowy, który niejednokrotnie obejmowany jest przez kolejne ekipy i że nie ma zastrzeżeń. Dzięki umowie unikniemy także sytuacji, gdy wykonawca niezbyt dokładnie oszacował ilość pracy i wraz z odkryciem, że jest jej więcej niż myślał – podnosi stawki. Działa to także w drugą stronę – inwestor nie może w ramach ustalonego wynagrodzenia dokładać pracy. W umowie warto zawrzeć zapis, że praca będzie wykonywana etapami i wraz ze skończeniem każdego z etapów, inwestor za  niego zapłaci. Uchroni nas to przed żądaniem zaliczek na poczet przyszłej pracy. Zaliczki można płacić wykonawcom tylko na rzecz zakupu materiałów i rozliczać je po ich dostarczeniu, na podstawie faktury. Zapis o wykonywaniu pracy etapami dobrze jest doprecyzować tak, żeby wykonawca każdy kolejny etap zgłaszał formalnie do odbioru, a inwestor miał np.3 dni na zgłaszanie uwag. Czas taki jest potrzebny chociażby na konsultację z inspektorem robót. Gdy zostaną zgłoszone zastrzeżenia, ich usunięcie powinno nastąpić w ciągu np. 3 kolejnych dni. Po akceptacji wykonanych prac  powinna nastąpić płatność za nie, najczęściej w terminie 7 dni. Jak widać umowa dookreśla wiele spraw i często bywa też  niezbędna w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej. Ważną kwestią jest nadzór nad ekipą budowlaną. Niewielu inwestorów może pozwolić sobie na to, by niemal mieszkać na placu budowy nadzorując prace budowlane, a często także niewielu się na tym zna. Dobrym wyjściem jest zatrudnienie inspektora nadzoru. Wówczas inwestor może skupić się nad kontrolowaniem przebiegu prac, ale nie sprawdza ich jakości, gdyż w tym celu zatrudniony został inspektor nadzoru. Dzięki jego wiedzy i fachowości możemy być spokojni o losy naszej budowy.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu