Skąd się wzięły domy pasywne


 

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • oraz:
  • 883 909 409
  • PON-PT 8:30-16:30
  • biuro@­lipinscy.pl
  • kontakt
 

Jak powstały katalogowe projekty domów pasywnych

14 maja 2019

W pierwszym dziesięcioleciu po dwutysięcznym roku w Polsce nadal budowało się energochłonnie. Najważniejsze były oszczędności przy budowie, bo nikt z inwestorów prywatnych nie myślał o tym, że można też oszczędnie mieszkać, nie mówiąc już o wpływie ilości produkowanego dwutlenku węgla na środowisko. Nie było również żadnych wymogów prawnych w tej kwestii.
Koszty ogrzewania wciąż jednak rosły, a ludzie coraz częściej mieli problemy z chorobami układu oddechowego i innymi chorobami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza. Z tymi samymi problemami borykały się wszystkie kraje wysokorozwinięte. Zaczęto myśleć poważnie o przeciwdziałaniu tej sytuacji. I działać.

W niemieckim Darmstadt grupa naukowców pod kierownictwem Wolfganga Faista opracowała standard budowy, który podchodził do kwestii zużycia energii przez dom jednorodzinny w nieco inny sposób. Otóż zależało im na maksymalnym ograniczeniu pobóru energii tak, aby pojedyncze gospodarstwo domowe było jak najmniej zależne od skoków cen energii. Standard ten nazwano pasywnym od pasywnego sposobu pozyskiwania energii. Przewidziano odzysk energii słonecznej poprzez duże przeszklenia południowe oraz dzięki maksymalnej izolacji i szczelności poprzez odzyskiwanie ciepła produkowanego w domu przy codziennych czynnościach – gotowaniu, używaniu urządzeń elektrycznych emitujących ciepło, czy też po prostu zatrzymywaniu ciepła pochodzącego od samych mieszkańców.

Założyciele Biura Projektowego Lipińscy Domy po doświadczeniach w pracy w zachodnich biurach projektowych, od początku swojej pracy zawodowej zwrócili uwagę na kwestie energooszczędności w zakresie budownictwa jednorodzinnego, które po kryzysie energetycznym zaczęły być brane pod uwagę szczególnie przez naszych zachodnich sąsiadów. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w Polsce o energooszczędności jeszcze się nie mówiło, Ludwika i Miłosz Lipińscy publikowali na łamach prasy branżowej artykuły wskazujące zasadność uwzględniania w projektowaniu architektonicznym zagadnień oszczędności energii.

Kolejnym krokiem w uświadamianiu polskiego społeczeństwa co do konieczności wyboru tej właśnie drogi stało się  zaprojektowanie i zrealizowanie jednorodzinnego budynku, którego założeniem było spełnienie wymagań pasywnych w warunkach polskich i z materiałów dostępnych w Polsce. Budynek ten opracowany w 2006 roku w ramach funkcjonowania biura projektowego Lipińscy Domy otrzymał w 2007 roku, jako pierwszy w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, certyfikat przyznawany przez Instytut Budynków Pasywnych założony przez dr Faista - twórcy idei pasywności, na wybudowany dom jednorodzinny.

certyfikowany dom pasywny biura Lipińscy Domy

Szum jaki powstał wokół tego wydarzenia spowodował zwrócenie uwagi wielu środowisk na energooszczędność w budownictwie i tak powstał standard projektowy budynków pasywnych, który obecnie w Polsce jest przyjmowany za najbardziej ekonomiczne rozwiązanie projektowe i ma zastosowanie w większości projektów katalogowych domów jednorodzinnych. Lipińscy domy pasywne to kolekcja autorska opracowana na podstawie własnych doświadczeń z budowy prawdziwego domu pasywnego.