Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Drugie życie zalanego domu.

11 czerwca 2010

Tegoroczna powódź wyrządziła wielkie szkody. Część kraju znalazła się pod wodą, wielu ludzi straciło cały dorobek życia. Zalane zostały pola, drogi i oczywiście budynki. Niektóre z nich znalazły się całkowicie pod wodą. Tam, gdzie woda opadła, zaczęło się szacowanie strat i wielkie sprzątanie. Wielu pokrzywdzonych staje przed dylematem  - od czego zacząć, gdy żywioł zniszczył dom? Co się da uratować, odzyskać, a co niestety bezpowrotnie zostało utracone?

Dom po powodzi niestety może nadawać się do rozbiórki. W najlepszym wypadku czeka nas długotrwały i kosztowny remont. Ci, którzy mieli ubezpieczenie, mogą liczyć na odszkodowania. W tym celu dobrze jest sporządzić dokumentację fotograficzną szkody. Zwłaszcza, że w obliczu zniszczeń o dużym zasięgu firmy ubezpieczeniowe nie nadążają z obsługą poszkodowanych i nasze materiały zostaną wzięte pod uwagę. Najlepiej, gdyby robione zdjęcia posiadały datę i godzinę. Należy zacząć od udokumentowania zarówno skutków powodzi jak i prac, jakie wykonywaliśmy. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem są oględziny domu. Od jego stanu zależy bowiem, czy dom w ogóle nadaje się do remontu. Jeśli zostały podmyte fundamenty, grozi to zawaleniem konstrukcji. Podobnie jak w przypadku widocznych pęknięć i zarysowaniach w murach. W takiej sytuacji lepiej jest wezwać specjalistę, by ocenił rzeczywisty stan budynku. Działanie wody jest bardzo niszczące, gdyż oprócz widocznych na pierwszy rzut oka zniszczeń, wnika ona także w głąb wszystkich materiałów, dostaje się w najmniejsze nawet szczeliny i pęknięcia. Gromadzi się w kanałach wentylacyjnych, wsiąka w podłogi, ściany, płytki a nawet beton.  Nasiąknięte materiały zaczynają pęcznieć, wybrzuszać się i odkształcać. W konsekwencji woda osłabia wszystkie spojenia domu a także jego konstrukcję. Jeśli jednak dom nadaje się do remontu, zadbajmy o bezpieczeństwo przebywających w nim osób – odłączmy na czas wstępnych prac prąd i gaz. Potem możemy zacząć usuwać z budynku wodę. Do tego celu można użyć pomp, ale każdy sposób jest dobry, bo chodzi o czas. Im dłużej stoi woda, tym niestety jest więcej zniszczeń. Jedynie usuwanie wody z piwnicy musimy uzależnić od tego, czy wody gruntowe się obniżyły. Z domu należy wynieść wszystkie zalane sprzęty. Aby osuszyć budynek, trzeba także zerwać takie elementy jak drewniane podłogi, panele, tapety, regipsy. Czeka nas także skuwanie tynków – znacznie przyspieszy to osuszanie ścian, które polega głównie na podgrzewaniu wnętrza oraz jego wietrzeniu. Dlatego dobrze jest uruchomić centralne ogrzewanie lub użyć  nagrzewnic lub grzejników elektrycznych. Zgodnie z zaleceniami specjalistycznych firm, dobrze jest skorzystać z wentylatorów, czyli  wentylacji wymuszonej, która gwarantuje obieg powietrza. Zwłaszcza, że w przypadku okien drewnianych lepiej ich po prostu nie otwierać, gdyż w trakcie osuszania mogą ulec wypaczeniu. Usunięcie wody i osuszenie budynku to kluczowe działania, które powinny zostać podjęte jak najszybciej. Kolejnym krokiem jest  dezynfekcja i odgrzybianie. Stojąca woda stanowi doskonałe środowisko dla rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii, problem ten pogłębia potem jeszcze jej parowanie. W takiej sytuacji wilgotność powietrza wzrasta do 60%, co powoduje występowanie grzybów i pleśni. Pierwszym symptomem mówiącym o ich obecności jest specyficzny zapach stęchlizny. Po jakimś czasie nie tylko je czuć, ale zaczynają być widoczne. Grzyby niszczą najpierw delikatne materiały – papier, elementy wykonane ze skóry, odzież. Potem zaczynają wnikać w tynki, podłogi, materiały wykończeniowe. Mieszkanie w budynku, w którym zadomowiły się pleśnie i grzyby ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych.

Na rynku jest wiele firm, zajmujących się osuszaniem budynków. Można w nich wypożyczyć profesjonalny sprzęt osuszający ale także zlecić kompleksową usługę oczyszczania, osuszania, dezynfekcji i odgrzybiania budynku po powodzi. Zarówno ceny takich usług, jak i czas realizacji  są bardzo różne. W przypadku domów po powodzi zależne są zarówno od kubatury pomieszczeń jak i od skali zniszczeń. W przypadku wody  powodziowej mowa jest niestety o największej szkodliwości zalania, gdyż woda taka jest  bardzo zanieczyszczona zarówno organicznie jak i chemicznie. Przepływa przecież przez pola, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci a także cmentarze. Samo osuszanie wykonywane przez specjalistyczną firmę polega na ustawieniu w pomieszczeniu odpowiednich do jego kubatury dmuchaw lub wentylatorów, które wymuszają cyrkulację powietrza. Strumień powietrza kieruje się na mokrą powierzchnię, z której wyodrębnia cząstki wilgoci. Woda, w postaci pary wodnej wydostaje się z nasiąkniętych powierzchni do powietrza. Następnie, przy pomocy odpowiednio dobranego osuszacza powietrze odprowadza się z pomieszczenia do punktu rosy. Polega to na schładzaniu powietrza na znajdującej się w osuszaczu chłodnicy i wytrąceniu z niego wody. Uzyskane w ten sposób suche powietrze podgrzewa się do temperatury pokojowej i z powrotem wtłacza do pomieszczenia w celu ponownego nasycenia. Wytrącona woda zostaje odprowadzona z osuszacza za pomocą wężyka. Tak pracujące 24 godziny na dobę urządzenie wyciągają wilgoć ze wszystkich elementów domu. Po osuszeniu można przystąpić do dezynfekcji i odgrzybiania.  Rząd kosztów , jakie trzeba ponieść w przypadku osuszania domu o powierzchni około 100m2 to ponad 10 tyś. złotych.  Czas trwania prac to około 3 tygodnie. Po zakończeniu tego etapu można przystąpić do generalnego remontu budynku.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu