Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Domy z poryzowanych pustaków ceramicznych - Porothermu.

19 lipca 2010

Dom ceramiczny od wieków kojarzy się z solidnością, tradycją i dobrym klimatem.

    Wiele projektów domów,  zarówno tradycyjnych,  jak i energooszczędnych, opracowywanych przez nasze Biuro Lipińscy Domy, zaprojektowanych zostało przy zastosowaniu nowoczesnej ceramiki poryzowanej. Wiodącym jej producentem jest firma Winerberger, a wszystkim znane pustaki mają nazwę Porotherm. Porotherm to materiał, którego skład – glina z dodatkiem wiórów drzewnych - zapewnia odpowiedni mikroklimat wnętrza. Jest to możliwe głównie dzięki jego zdolności do dyfuzji pary wodnej, a tym samym do stabilizacji wilgotności pomieszczeń. Z gliny formuje się pustaki tzw. drążone, które następnie poddawane są procesowi wypalania, w trakcie którego wióry ulegają wyżarzeniu, pozostawiając po sobie pory wypełnione powietrzem. Stąd nazwa - pustaki poryzowane -  oraz dobre właściwości izolacyjne . Tym samym ceramika spełnia ważne założenia budownictwa zrównoważonego, czyli opartego na naturalnych surowcach, zużywającego niewiele energii, począwszy od produkcji materiałów, poprzez proces budowy, aż po utylizację starego budynku. Wszystkie te założenia mają za zadanie w jak najmniejszym  stopniu wpływać na degradację środowiska naturalnego. Wysoka wytrzymałość mechaniczna wypalanej gliny, pozwala na konstruowanie w budynkach ścian jednowarstwowych. Posiadają one wystarczającą wytrzymałość na ściskanie -  przy grubościach już od 38cm, i zapewniają satysfakcjonującą izolacyjność termiczną. Od niedawna produkowane są także pustaki o podwyższonej izolacyjności, co jest możliwe dzięki zwiększonej liczbie drążeń, oznaczone literkami si.  Porotherm 38 si posiada współczynnik przenikalności cieplnej U= 0,29W/m2K, a 44si  - 0,26.Konstruowane są też domy ze ścianami dwuwarstwowymi. W tym przypadku stosowany jest pustak o grubości 25cm i dokładana jest warstwa izolacji termicznej. Przy zastosowaniu ściany dwuwarstwowej można uzyskać przegrodę o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Np. przy zastosowaniu warstwy 20cm styropianu, o współczynniku przewodności cieplnej l = 0,32W/mK,  współczynnik U przegrody osiąga wartość poniżej 0,14.  Taka przegroda nadaje się do konstruowania domów energooszczędnych. Do najważniejszych zalet pustaków z Porothermu zaliczyć należy: dobrą wytrzymałość, tłumienie akustyczne, ognioodporność, dobrą przepuszczalność pary, wysoką akumulację ciepła, łatwość wznoszenia ścian. Bardzo istotne jest to, że producent posiada pełen asortyment do budowy domów. Można bez problemu zakupić różne pustaki na ściany zewnętrzne i wewnętrzne, nośne i działowe, nadproża, zaprawy i kleje, systemy stropowe z pustakami ceramicznymi, cegły do konstruowania ścian trójwarstwowych  i płytki klinkierowe do wykańczania ścina jedno i dwuwarstwowych, dachówki ceramiczne. Oczywiście znajdzie się  także kilka wad Porothermu, jak choćby niewystarczająca izolacyjność ścian jednowarstwowych, przeznaczonych dla celów budownictwa energooszczędnego. Co prawda powstają pustaki o grubości 50cm, ze szczelinami  wypełnianymi materiałem o dobrej izolacyjności termicznej i współczynniku u na poziomie 0,15 W/m2K, jednak ściana taka jest dość gruba i kosztowna. Kolejną wadą jest kruchość ceramiki poryzowanej. Należy delikatnie obchodzić się z pustakami w trakcie załadunku i transportu oraz na budowie. Także w czasie eksploatacji trzeba ostrożnie wiercić np. otwory na kołki rozporowe. Uciążliwa jest niewątpliwie także spora nasiąkliwość Porothermu. Podczas budowy należy unikać więc nadmiernego zalewania, a w trakcie eksploatacji nie dopuszczać do zalania -  skutki takich działań są trudne do usunięcia.

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu