Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dom inteligentny - komfort i bezpieczeństwo. Za ile?

25 czerwca 2010

    Jeszcze do niedawna pojęcie „inteligentny dom” kojarzyło się z systemem służącym do  obsługi w zakresie sterowania oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, roletami , żaluzjami, markizami  i bramami wjazdowymi, pilnującym odpowiedniej temperatury w każdym z pomieszczeń oraz sterowaniem gniazdami i innymi urządzeniami elektrycznymi. Ewentualnych użytkowników przerażała wizja okablowanego domu oraz wysokie koszty takiego przedsięwzięcia. Oprócz dziesiątek metrów kabla należało pamiętać o  zaprojektowaniu poszczególnych włączników, wyłączników, gniazd itp. Dziś koncepcja inteligentnego domu jest o wiele bardziej rozbudowana, przy jednoczesnym uproszczeniu rozwiązań instalacyjnych  i służyć ma zapewnieniu mieszkańcom maksymalnej wygody i bezpieczeństwa.  Obecnie użytkownik ma do dyspozycji wielofunkcyjne urządzenie, które można dowolnie zaprogramować i którego obsługa nie nastręcza w zasadzie problemów.  Dzięki domowi inteligentnemu nie tylko w sposób znaczący można polepszyć komfort mieszkania, ale także zapewnić rodzinie maksimum bezpieczeństwa przy jednoczesnym wyraźnym zredukowaniu kosztów eksploatacji budynku. Wdrożenie instalacji służącej do kompleksowego zarządzania budynkiem sprowadza się więc obecnie do zastosowania automatycznego, zintegrowanego, spójnego systemu komunikacji, działającego oczywiście w trybie bezprzewodowym. Pozwala on na elastyczną i zupełnie bezproblemową rozbudowę go o dowolne moduły, dostosowane do potrzeb i wymagań użytkownika. Przy dzisiejszej technologii można zaryzykować stwierdzenie, że jedyną barierą, która w jakikolwiek sposób może ograniczać  aplikację „inteligentny dom” jest zasobność portfela Inwestora. Od strony technicznej nie ma praktycznie żadnych granic.

Do najpopularniejszych rozwiązań, stosowanych w inteligentnej instalacji zarządzania gospodarstwem zaliczyć można integrację systemu pogodowego z systemem ogrzewania i dodatkowo, z czujnikiem zamykania okien podczas deszczu lub burzy. Możemy ustawić ten system w taki sposób, by o odpowiedniej porze załączało się ogrzewanie, tak, by moc wrócić do ciepłego domu, zwłaszcza w okresie jesiennej bury i śniegowej zimy. Kiedy  jesteśmy poza domem, a pogoda nagle się zmieni, pozostawione otwarte okna zostaną automatycznie zamknięte. Podobnie rzecz wygląda przy wietrzeniu pomieszczeń zimą – inteligentny system zadba o to, aby automatycznie wyłączyło się ogrzewanie,  żeby nie tracić niepotrzebnie energii. Popularnością cieszy się także opcja uruchomienia i sterowania oświetleniem budynku, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu kilku obwodów świetlnych, pod które podłączone są różnorodne źródła światła, można stworzyć wyjątkową atmosferę, dostosowaną do danej chwili. Inaczej oświetlony będzie pokój podczas oglądania telewizji, inaczej gdy zasiadamy do kolacji, a wyjątkowy nastrój zapewni nam dyskretne, klimatyczne oświetlenie podczas romantycznego wieczoru. Jak zapewniają specjaliści, wystarczy zainstalować kilka świetlnych obwodów, by za pomocą światła przekształcić nasze mieszkanie w miejsce wyjątkowe i co ważne – oszczędne. Cena wdrożenia takiego sterowania, przy około 20 obwodach  to koszt mniej więcej 4000 tyś. złotych, który powinien zwrócić się w ciągu kilku lat w formie niższych rachunków za energię elektryczną. Inną bardzo ciekawą i często stosowaną przez Inwestorów inteligentną opcją instalacji jest ta, która odpowiada za bezpieczeństwo domowników i domu. Oczywiście możliwości techniczne są nieograniczone, zaczynając od tego, że system zamknie po naszym wyjściu niedomknięte okna lub rolety, włączy podczas naszej nieobecności światła wieczorem, w celu  zainscenizowania ruchu - co odstraszy potencjalnych włamywaczy, poprzez instalację wszelkiego rodzaju czujników obecności, czujników wykrywających ulatniający się gaz, dym, wylewająca się wodę itp. Opcję tę można tak zaplanować, by nie tylko wykrywała zagrożenia, ale tez alarmowała o nich właścicieli i odpowiednie służby. Instalacją można sterować zarówno poprzez specjalne urządzenie na miejscu, jak również poprzez telefon komórkowy. Właściciele często korzystają z możliwości zdalnego monitorowania swojego dobytku, każdy z nas czuje się przecież bezpieczniej wiedząc, że w każdej chwili może na wyświetlaczu swojego laptopa lub telefonu przekonać się, czy wszystko jest w porządku. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną, Inwestorom coraz częściej zależy nie tylko na komforcie mieszkania i bezpieczeństwu, ale także na użytkowaniu energii w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. Przekłada się to na zainstalowanie inteligentnego, zintegrowanego z różnymi źródłami ciepła systemu ogrzewania. Taki system można zaprogramować tak, by pewna część energii pobierana była z baterii słonecznych, a gdy np. dzień jest pochmurny i system solarny nie będzie wydajny, pozostałą część energii potrzebnej do ogrzania budynku można pozyskać z np. pompy ciepła lub ogrzewania kominkowego.

Przedstawione powyżej możliwości to zaledwie niewielka część możliwości które daje nam instalacja „inteligentny dom”. Podstawowe i najbardziej popularne rozwiązania inteligentne można wdrożyć, przy mieszkaniu lub domu o powierzchni około 100 m2 już za niewiele ponad 10 tyś. złotych. Już na etapie planów dotyczących budowy domu, dobrze jest zastanowić się, jakie ma być wykorzystanie systemu, gdyż lepiej jest na tym początkowym etapie zrobić prace czysto techniczne w jak największym stopniu, by potem, w razie potrzeby móc szybko i elastycznie dołączać kolejne moduły. Nad koordynacją inteligentnego oprogramowania czuwa kilka urządzeń, które wzajemnie się ze sobą komunikują, co jest gwarancją, że w razie awarii któregokolwiek z nich, nie dojdzie do paraliżu całego systemu. Jeśli więc mamy odpowiednie środki finansowe, warto zastanowić się nad wdrożeniem wybranych opcji systemu inteligentnego budynku, ponieważ na pewno będzie on gwarancją nie tylko naszego komfortu i bezpieczeństwa, ale także realnym sposobem na tańszą eksploatację domu.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu