Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dom energooszczędny - konieczność czy alternatywa?

Budowa domu energooszczędnego to częsty i coraz bardziej świadomy wybór Inwestorów. Jednak już za kilka lat - od 2021 roku będziemy mogli budować jedynie domy w standardzie energooszczędnym. Alternatywa zamieni się więc w konieczność.

 

 

Za budynek energooszczędny uznaje się taki, w którym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania EUco jest niższe niż 70 kWh/m²rok. Od 2009 roku musimy zwracać uwagę na jeszcze jeden istotny parametr - na współczynnik Ep, dotyczący energii pierwotnej. Jest to dość złożony parametr, określający potencjalną ilość energii dostarczanej do budynku w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb bytowych, z uwzględnieniem strat przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaju nośnika energii wraz z jego odziaływaniem na środowisko.
Maksymalny współczynnik Ep wylicza się obecnie w odniesieniu do tzw. współczynnika referencyjnego,  obliczanego indywidualnie dla każdego budowanego obiektu.
Od stycznia 2014 roku będzie on określony jednoznacznie. W latach 2014 – 2016 jego wartość nie będzie mogła przekroczyć 120Kwh/m2rok, od 2016-2020 95Kwh/m2rok, a od 2021 70Kwh/m2rok,  co w praktyce wymusi budowanie domów właściwie pasywnych, z dużym udziałem wykorzystywania energii odnawialnych (np. energii słonecznej).

Dobry projekt to podstawa.

Żeby właściwie wybrać projekt, trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy.
Po pierwsze - ważne są parametry energetyczne. Dobry dom energooszczędny powinien mieć współczynnik  EUco poniżej 40Kwh/m2rok Dobrze, żeby miał zwartą, prostą bryłę, bez wbudowanego garażu.  Ułatwi to wykonanie domu i uzyskanie wymaganej szczelności powietrznej,  przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy. Im bardziej „rozrzeźbiony” dom, tym trudniejszy i droższy w realizacji.
Warto zwrócić uwagę na zakładaną konstrukcję przegród, a głównie na ich wsp. przenikalności cieplnej U. Wymagany od 2014 roku dla ścian, będzie na poziomie 0,25W/m2K, ale warto zaprojektować ściany na poziomie 1,5W/m2K. Nie zmienia to istotnie kosztów – w przypadku ścian tradycyjnych wystarczy 20cm dobrego ocieplenia, a dom będzie przez długie lata zgodny z przepisami i oszczędniejszy. Tak samo należy zwrócić uwagę na przenikalność cieplną dachu i podłogi, już dziś wykonując te przegrody zgodnie z przepisami na 2021 rok.
Budynek energooszczędny musi mieć też zredukowane mostki termiczne i odpowiednio zamontowanie okna (tzw. ciepły montaż), również o parametrach energooszczędnych. Najlepiej o wsp. całkowitym U dla ramy i szyby nie większym jak 0,9 W/m2K. W takiej sytuacji nie trzeba się przejmować stosunkiem powierzchni okien do powierzchni ścian. Dopuszczalne powierzchnie okien od 2014 roku, których wsp U jest gorszy jak wspomniane 0,9, są zaskakująco małe. Duże przeszklenia pozwalają natomiast pozyskiwać energię słoneczną do ogrzewania domu, co naprawdę ma spore znaczenie. Dom energooszczędny musi posiadać też wysokosprawną wentylację mechaniczną z rekuperacją i odpowiednio dobrane ogrzewanie. Jeśli na działce jest gaz ziemny, to gazowe,  w innych przypadkach polecana jest pompa ciepła.
Kolejny warunek  to taki, że dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację (oświetlenie, pracę urządzeń AGD). Powinien być też ekologiczny, co oznacza, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery ograniczona musi być ograniczona do minimum. Warto też podkreślić, jak istotne jest wykonanie domu zgodnie z projektem, przez fachową ekipę. W innym przypadku poniesiemy koszty, a efekt może być niezadowalający. Dom energooszczędny zaprojektowany z uwzględnieniem powyższych wytycznych konsumuje 3-5 razy mniej energii do ogrzewania, a przy tym nakłady poniesione na jego budowę są obecnie wyższe jedynie o 6-8% od budowy takiego samego budynku ale nie energooszczędnego.

Zalety mieszkania w domu energooszczędnym.

Oprócz zalet ekonomicznych, jest jeszcze kilka innych plusów mieszkania w takim domu, jak choćby przyjazny klimat panujący we wnętrzu (dzięki stałemu dopływowi świeżego powietrza i stabilnej temperatury), czy brak zawilgoceń i pleśni. Dodatkowo zastosowane systemy grzewcze są niemal bezobsługowe – spokojnie można wyjechać na dłuższy zimowy urlop bez obawy, że wrócimy do nieprzyjemnie wychłodzonego domu.

Na rynku jest duży wybór katalogowych projektów energooszczędnych. Można też zlecić wykonanie projektu indywidualnego. W każdym z przypadków warto kierować się tym, czy autorzy mają doświadczenie w projektowaniu takich domów - kompetentny architekt jest gwarancją tego, że dom będzie energooszczędny nie tylko z nazwy. Wybranego architekta należy po opracowaniu projektu koncepcyjnego poprosić o wstępną charakterystykę energetyczną i szczegółowo ją omówić.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu