Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dobudowanie garażu do istniejącego budynku

Dla wielu inwestorów garaż przy domu nie jest elementem koniecznym. Samochód jest przecież przedmiotem użytkowym, który może stać na zewnątrz i nie wpływa to ujemnie na jego stan. Jednak zalety posiadania garażu są niewątpliwe. Doceni to każdy, kto boryka się zimą z odśnieżaniem szyb, zamarzającymi zamkami, czy słabymi akumulatorami. Nie bez znaczenia jest także fakt, że garaż stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą. W garażu ponadto można przechowywać np.: opony zimowe, podręczne narzędzia i akcesoria samochodowe. Dlatego większość posiadaczy „czterech kółek” decyduje się jednak na garaż przy domu.

Niektórzy podejmują taką decyzję już przy wyborze projektu i jest to rozwiązanie najwygodniejsze pod wieloma względami. Najważniejsze znaczenie ma to, że cały proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz sam etap budowy przechodzi się tylko raz. Ponadto na etapie projektu można prawidłowo zaplanować ewentualne przejście z garażu do domu, okna w ścianie na poddaszu, czy np.: taras nad garażem. Dobudowany do bryły domu garaż zajmuje także mniej miejsca, co docenią właściciele mniejszych działek. Można także zaoszczędzić dzięki wspólnej ścianie miedzy garażem a budynkiem. Garaż stanowi także dodatkowe ocieplenie bryły domu i dlatego na etapie projektu można usytuować go od strony północnej. Za taki garaż połączony z budynkiem płaci się także mniejszy podatek. Dlatego warto o garażu pomyśleć już przy wyborze projektu.

Natomiast właściciele istniejących budynków, którym marzy się garaż przy domu, mają dwie możliwości. Dobudowanie garażu do bryły domu lub postawienie wolnostojącego. Jest to jednak uzależnione w dużej mierze od wymiarów działki i kształtu istniejącego budynku. Na dobudowanie garażu w późniejszym terminie mogą także rozważać ci, którzy chcą podzielić inwestycję budowy domu na etapy ze względów finansowych lub czasowych. Przy dobudowywaniu garażu do budynku istniejącego trzeba mieć na uwadze wiele utrudnień technicznych, takich jak nierównomierne osiadanie dobudowanego garażu i wpływ na istniejące już fundamenty. Mogą wówczas na styku powstawać rysy i pęknięcia. Powstaje pytanie, czy istniejące fundamenty będą w stanie przenieść dodatkowe obciążenie i czy nie będzie konieczności postawienia drugiej ściany. Wówczas nie da się już oszczędzić na wspólnej ścianie. Znaczenie ma także to, czy ściana, do której będzie dobudowany garaż jest szczytowa, lub czy posiada okna, które mogą być zamurowane i nie będzie to wpływało na zmniejszenie doświetlenie pomieszczeń w domu. Trudniejsze jest także połączenie zadaszenia garażu, gdy dach nad domem jest wielospadowy. Trzeba uważać także na miejscu styku zadaszenia garażu i istniejącej ściany ze względu na możliwość zaciekania wody deszczowej. Trudniej jest także wykonać przejście z garażu do domu. Nie bez znaczenia jest także aspekt estetyczny. Często bowiem dobudowywane garaże nie są spójne z bryłą domu i niestety szpecą nawet najładniejsze domy.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest garaż wolnostojący, jednak zabiera on więcej miejsca niż dobudowany, wymaga pozwolenia na budowę, a ponadto podatek za taki garaż jest większy. Jeżeli jednak miejsca na działce jest wystarczająco dużo, garaż może być nawet powiększony o dodatkowe stanowisko i pomieszczenia gospodarcze. W przypadku garażu wolnostojącego nie ma problemu z przenikaniem spalin do mieszkania, a brak bezpośredniego przejścia do domu można zrekompensować np.: zadaszonym łącznikiem. Czasami garaż usytuowany z przodu działki może stanowić dodatkową osłonę od ulicy, tworząc małe patio. Takie rozwiązanie spotyka się czasem przy działkach z wjazdem od południa, gdy pokój dzienny i taras jest usytuowany od strony frontowej domu.

Każde rozwiązanie posiada wady i zalety, ale decyzja o wyborze zależy głównie od wymiarów działki i możliwości finansowych inwestora.

 

więcej>>

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu