Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dlaczego warto zbudować dom energooszczędny w tradycyjnej technologii murowanej.

5 października 2010

    Akademia Energooszczędności, zorganizowana przez Lipińscy Domy już po raz IV, to doskonała okazja do wysłuchania wielu ciekawych wykładów związanych z zagadnieniami dotyczącymi budownictwa energooszczędnego.

Przez dwa dni swoje prezentacje przedstawiło kilkunastu wykładowców, przedstawicieli firm wykonujących elementy stosowane w budownictwie ciepłym i kilku wykonawców, którzy realizują ekonomiczne w eksploatacji domy. Swoją prezentację przedstawił także pan Krzysztof Bratosiewicz z firmy wykonawczej  Arkada Domy Energooszczędne, która na terenie Polski zrealizowała kilkadziesiąt budów domów w standardzie ciepłym. Przedstawiciel Arkady zwrócił uwagę przede wszystkim na takie zagadnienia, jak zastosowanie technologii murowanej w budownictwie energooszczędnym, możliwe dofinansowania do budownictwa proekologicznego, przekonywał, dlaczego warto inwestować w budownictwo energooszczędne, przedstawiał nakład kosztów wraz z prognozowanym okresem zwrotu zainwestowanych środków.

Arkada buduje domy w tradycyjnej technologii murowanej, której podstawowymi zaletami są: wysoka akumulacja ciepła, trwałość i masywna konstrukcja, wysoka wartość rynkowa oraz odporność tej technologii na awarie i uszkodzenia. Na wszystkie swoje realizacje energooszczędne firma wykonawcza daje 15 letnią gwarancję obejmującą konstrukcję budynku oraz dołącza bezpłatny Certyfikat Energetyczny.

Pan Krzysztof Bratosiewicz szczególną uwagę zwrócił na 10 zasad, które trzeba przestrzegać chcąc wybudować dom energooszczędny. Najważniejsze z nich to: akumulacja ciepła przegród budowlanych, likwidacja lub ograniczenie mostków cieplnych oraz wysoka jakość wykonawstwa. Ważna też jest odpowiednia architektura wybranego budynku, wysoka izolacyjność cieplna przegród budowlanych oraz stolarki okiennej, odzysk ciepła z systemu wentylacji (rekuperacja), tanie źródło ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie automatyki. Budynki wykonane w technologii murowanej zapewniają mieszkańcom wysoki komfort cieplny, ponadto potrzebują mniej energii zimą do ogrzania budynku a latem do jego schłodzenia. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że chłodzenie budynku latem jest około 4 razy droższe niż jego ogrzanie w porze zimowej.

Wyliczenia zrobione przez firmę Arkada Domy Energooszczędne dotyczące tego, ile droższy jest dom energooszczędny od tradycyjnego dowodzą, że średnio jest to 10-25% więcej nakładów. Warto jednak rozważyć budowę domu ciepłego, gdyż zaoszczędzić możemy choćby na prostej bryle budynku, bardziej oszczędnej architekturze, wybudowaniu wiaty zamiast garażu czy choćby na rezygnacji z drogich i niepotrzebnych instalacji.

Pan Bratosiewicz przedstawił też kilka istotnych wskazówek dla Inwestorów zainteresowanych budową domu ciepłego. Pierwszy krok to wybór dobrego projektu domu energooszczędnego, najlepiej ze sprawdzonej i znającej się na rzeczy pracowni architektonicznej. Drugim krokiem jest wykonanie projektu w tradycyjnej technologii murowanej. Kolejny etap to pogrubienie wszystkich izolacji - ścian fundamentowych do 15 cm, nadziemia do 20 cm, dachu do 30 cm, a podłogi na gruncie do 20 cm. Następnie obowiązkowo trzeba zainstalować w domu rekuperację, niekoniecznie z gruntowym wymiennikiem ciepła, gdyż to znacznie podnosi koszt. Ważne jest oczywiście wyeliminowanie wszelkich mostków termicznych, zastosowanie kotła kondensacyjnego -  szczególnie dla ogrzewania podłogowego oraz odpowiednie, najbardziej optymalne usytuowanie budynku na działce. W drugiej kolejności rozważyć można zainwestowanie w takie rozwiązania jak: zamontowanie kolektorów słonecznych, montaż pompy ciepła, montaż stolarki energooszczędnej, zakup oszczędnego sprzętu AGD.

Dofinansowanie do rozwiązań energooszczędnych można uzyskać ze środków Powiatowych i Gminnych Programów Ochrony Środowiska, dzięki preferencyjnemu, nisko oprocentowanemu kredytowi w BOŚ, który umożliwia umorzenie połowy odsetek oraz z dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Biuro Projektowe Lipińscy Domy ściśle współpracuje z firmą wykonawczą Arkada, gdyż połączenie wiedzy projektowej z fachowym wykonawstwem przynosi doskonałe efekty oraz realne korzyści dla potencjalnych Inwestorów.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu