Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Czy stać nas na dom energooszczędny?

4 października 2010

    IV Akademia Energooszczędności, zorganizowana przez Biuro Projektowe Lipińscy Domy jest imprezą propagującą budownictwo energooszczędne, a także  związane z tym różne technologie i systemy. Także w tym roku, poprzez szereg wykładów staraliśmy się przybliżyć słuchaczom Akademii ten coraz popularniejszy temat. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy polskiego inwestora stać na dom energooszczędny? Zwłaszcza, że wciąż odczuwamy skutki kryzysu, który dotknął już także branżę budowlaną. Zakładając, że nakłady na dom energooszczędny są wyższe o jakieś 4-5 % w skali całej budowy, trzeba liczyć, że pieniądze te zwrócą się w ciągu 8-15 lat i okres ten jest tym krótszy, im szybciej rosnąć będą ceny energii. Głównym argumentem za wyborem domu ciepłego jest to, że rachunki za ogrzewanie są średnio 3-4 krotnie mniejsze niż w przypadku ogrzewania domu o takiej samej powierzchni, zbudowanego w technologii tradycyjnej. Ponadto projekty domów ciepłych, które powstają u Lipińskich są proste w konstrukcji, nieskomplikowane w wykonaniu, o zwartej bryle – ma to także wpływ na ich energooszczędność. Jeszcze do niedawna rynek materiałów budowlanych i elementów o odpowiednich parametrach cieplnych był niezbyt bogaty, także często były to materiały drogie. Obecnie sytuacja się zmieniła, asortyment materiałów budowlanych jest szeroki a i ceny stają się coraz bardziej przystępne. Zmienia się także świadomość Polaków, którzy coraz częściej wybierają projekty domów energooszczędnych, mając na uwadze głównie późniejsze oszczędności z tytułu mniejszych rachunków za ogrzewanie. Coraz bardziej znaczący jest też aspekt ekologiczny, ponieważ ludzie zaczęli zauważać, że najprościej  przyczynić się do ochrony środowiska zaczynając od siebie. Kolejną ważną przesłanką do budowy domu energooszczędnego jest fakt, że nie potrzeba wyposażać go w bardzo drogie rozwiązania i instalacje. Przy odpowiednio zaprojektowanej technologii, popartej wiedzą i doświadczeniem, można zbudować ekonomiczny w eksploatacji dom niemal w cenie budynku standardowego. Mimo, że rynek oferuje kilkadziesiąt rodzajów pomp ciepła, kusi szerokim wyborem stolarki energooszczędnej, oferuje coraz nowsze i wciąż ulepszane rozwiązania, tak naprawdę wystarczy zrobić naprawdę niewiele, by móc zamieszkać w domu energooszczędnym. Po pierwsze – trzeba wybrać odpowiedni projekt, najlepiej  o zwartej bryle. Projekt musi być zaplanowany w odpowiedniej technologii. Wybrany dom należy wykonać zgodnie z projektem i do budowy dobrze jest zatrudnić sprawdzoną ekipę budowlaną. Niezbędnym elementem jest wyposażenie domu w system wentylacji mechanicznej, czyli w rekuperację, która pozwala odzyskać prawie 90 % ciepła z wymienianego powietrza. Oprócz oszczędności, dzięki rekuperacji znacznie podnosi się także komfort użytkowania budynku. Dom powinien zostać usytuowany na działce w ten sposób, by największe przeszklenia znajdowały się od strony południowej, południowo-zachodniej lub ewentualnie południowo-wschodniej. Takie posadowienie sprzyja akumulacji ciepła słonecznego w budynku. Zdecydowanie lepiej jest unikać takiego ustawienia, gdzie duże przeszklenia wychodzą na północ, gdyż może to powodować stratę ciepła na skutek większego wychładzania się budynku od tej strony. Projekt domu energooszczędnego można oczywiście wyposażyć w pompę ciepła, ale jest to znaczny koszt, natomiast bez takiej pompy budynek także będzie ekonomiczny w eksploatacji. Z zastosowaniem baterii solarnych jest podobnie – można je zastosować, natomiast ich brak nie wpłynie drastycznie na obniżenie energooszczędności danego domu. Także podchodząc racjonalnie do pomysłu realizacji domu energooszczędnego, rozważając zastosowanie poszczególnych instalacji i mając świadomość, że energooszczędność domu to głównie jego technologia a nie natłok najnowocześniejszych rozwiązań – dom energooszczędny da się zbudować przy niewiele większych nakładach finansowych. Odpowiedź na pytanie, czy stać nas na dom energooszczędny jest więc jasna – jeśli stać na dom, to stać nas na dom energooszczędny.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu