Co zawiera projekt

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dokumentacje techniczne naszych domów opracowywane są na najwyższym poziomie graficznym przy użyciu wspomagania komputerowego.

Tak opracowany projekt jest bardzo czytelny, a zastosowane rozwiązania techniczne nie budzą wątpliwości.

Ze szczególną dokładnością podchodzimy do części konstrukcyjnej. Dbamy o możliwie tanie i proste rozwiązania, co wpływa pozytywnie na czas i koszt budowy. Projekty nasze posiadają przemyślane układy funkcjonalne i zrozumiałe formy architektoniczne.

OFERTA SPECJALNA!
Tylko klienci naszego biura, którzy kupią projekt bezpośrednio u nas otrzymają:
TABELĘ KOSZTÓW respektowaną przez większość banków przy uzyskiwaniu kredytu na budowę domu, w której uwidoczniono koszty poszczególnych robót w odniesieniu do 1m2 pow. netto (oferta nie dotyczy projektów garaży, projektów domów w technologii drewnianej, projektów domów pasywnych, projektów NF15 i NF40).

Dokumentacja techniczna została podzielona na cztery branże:

 1. architekturę,
 2. konstrukcję,
 3. instalacje sanitarne (wod-kan, c.o, gaz),
 4. instalacje elektryczne.


Część projektów ma opracowane dodatkowe rozwiązania jak:


 1. w projektach domów energooszczędnych projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 2. elektryczne ogrzewanie podłóg w łazienkach
 3. instalację solarną do pogrzewania wody


Dodatkowo podajemy zestawienia głównych materiałów jak:


 • drewna na więźbę dachową (wyłączając opracowania więźby prefabrykowanej),
 • stolarki okiennej i drzwiowej,
 • stali konstrukcyjnej,
 • elementów stropu,
 • powierzchnię ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • powierzchnię dachu.


Każdy projekt posiada ponadto:

 • dołączony pakiet informacyjny o zalecanych produktach i technologiach,
 • potwierdzenia kwalifikacji zawodowych projektantów i ich przynależności do Izby zawodowej,
 • projektowaną charkaterystykę energetyczną oraz analizę alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła - każdorazowo musi ona być adaptowana wraz z projektem do warunków lokalnych przez osobę uprawnioną. 

Dokumentacja składa się z czterech ponumerowanych egzemplarzy projektu budowlano wykonawczego.

 • Egzemplarz nr 1 (przeznaczony dla urzędu) zawiera wymagane uprawnienia projektantów wraz z potwierdzeniem ich przynależności do izb zawodowych.
 • Egzemplarz nr 4 (przeznaczony dla inwestora) zawiera ewentualne dodatkowe opracowania wymienione powyżej oraz tabelę kosztów (uproszczony tabelaryczny kosztorys)

Całość dostarczamy w firmowej twardej teczce na dokumentację.

 

Do każdego projektu gotowego są dostępne:


 • usługa wykonania ślepego kosztorysu (zestawienie wszystkich materiałów, sprzętów i robocizny bez podstawiania cen),
 • usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego (zestawienie wszystkich materiałów, sprzętów i robocizny z podanymi cenami wg Sekocenbudu),
 • piąty egzemplarz projektu.

Powyższe dodatki można zamówić przy składaniu zamówienia na projekt gotowy oznaczając odpowiednie pole na formularzu zamówienia. Można także zamówić je po zakupie projektu, kontaktując się telefonicznie. W przypadku projektów zmienianych na zamówienie oraz w przypadku projektów indywidualnych dostępna jest wyłącznie usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego.

Wszystkie oryginalne projekty naszego biura posiadają na stronach rysunkowych nadruk w kolorze niebieskim w kształcie okrągłej pieczątki z napisem "projekt oryginalny", nazwą biura, "copyright" oraz nadrukowany pasek w kolorze niebieskim "copyright". Do pozwolenia na budowę mogą być składane tylko oryginalne projekty.


Kupując projekt Biura Projektowego Lipińscy Domy masz gwarancję: racjonalnej konstrukcji, doskonałej funkcji, ładnej architektury i nowoczesnych, sprawdzonych technologii.

dalej>>

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu