Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Co to jest zielony dach?

23 lipca 2015

Zielone dachy to współczesna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych dachów płaskich i skośnych. Często nazywane są ekodachami.  Najprostszy podział dzieli je na dachy ekstensywne oraz intensywne. Zakładane są zarówno na dachach płaskich jak i skośnych. Zielonym dachem jest także zieleń instalowana na stropodachu garażu podziemnego.

Dachy ekstensywne to zazwyczaj duże powierzchnie dachowe obsadzone roślinnością nie wymagającą pielęgnacji. Grubość substratu na dachach ekstensywnych jest niewielka w porównaniu do dachu intensywnego czyli tzw. ogrodu dachowego. Do roślinności najczęściej pokrywającej dachy ekstensywne należą: rozchodniki, rojniki, machy i byliny średniej wysokości. Dachy ekstensywne wykonywane są na połaciach o nachyleniu do 45°.  Powyżej 15° nachylenia konieczne jest zainstalowanie systemu zabezpieczającego przed osuwaniem się warstw dachu.      

 

Przykład zielonego dachu ekstensywnego z prawidłowym układem warstw na dach tradycyjny.

Rys.1

 

 

Zielone dachy intensywne to ogrody dachowe pełniące funkcję rekreacyjną oraz wypoczynkową. Przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących wytrzymałości konstrukcji, pozwala na stworzenie na stropodachu ogrodów, które przypominają naturalne ogrody domowe. Dobór roślin na dachach intensywnych jest znacznie większy niż na dachach ekstensywnych. Dachy te wymagają także większej ilości substratu. Wykonywane są na stropach o nachyleniu mniejszym niż 10%.

 

Przykład zielonego dachu intensywnego

Rys.2

 

 

 

ZIELONY DACH: ZALETY ZAKŁADANIA ZIELONEGO DACHU

 

Zielone połacie w prosty i naturalny sposób tworzą tętniące życiem siedliska różnych gatunków roślin i owadów.  Zielne tarasy i ogrody dachowe spełniają również funkcję wypoczynkową. Zielone dachy posiadają wiele walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz estetycznych:

 • Efekt chłodzenia latem i dodatkowej izolacji zimą - Obniżenie  kosztów chłodzenia i ogrzewania o około 20 - 25 %
  • Ochrona hydroizolacji dachu przed czynnikami środowiskowymi (np. grad, silne wiatry)
  • Odciążenie kanalizacji dzięki zatrzymywaniu wody na dachu
   • Oczyszczanie powietrza z pyłów i gazów
   • Efekt wyciszenia - 12 cm grubość dachu redukuje ok. 40 dB
    • Poprawa mikroklimatu miejskiego - zwiększenie wilgotności i obniżanie temperatury
    • Odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej
    • Zdrowe i przyjazne otoczenie - wzrost bioróżnorodności

 

TRWAŁOŚĆ ZIELONEGO DACHU

Wbrew wyobrażeniom na temat naturalnych pokryć dachowych,  zielony dach jest jednym z bardziej wytrzymałych pokryć dla dachów płaskich i skośnych. Trwałość zielonego dachu  szacuje się średnio na ok. 40 lat i dłużej. Prawidłowe funkcjonowanie dachu zależne jest od poprawnie wykonanej hydroizolacji. Przed instalacją należy upewnić się czy hydroizolacja posiada certyfikat przeciwkorzenności, który stanowi gwarancję na to, że korzenie roślin nie będą mogły uszkodzić izolacji. Uszkodzenie warstwy hydroizlacyjnej doprowadza do zacieków stropu, a w dalszej kolejności do konieczności wymiany pozostałych warstw dachu. Gwarancją na jego prawidłowe funkcjonowanie dachu jest także dobór sprawdzonych rozwiązań Optigruen, które zostały przygotowane na bazie wieloletnich doświadczeń w zazielenianiu dachów.

AKCESORIA DACHOWE

Rozwiązania systemowe Optigruen gwarantują trwałe i prawidłowe funkcjonowanie każdego rodzaju zielonego dachu. Optigruen w swojej ofercie posiada certyfikowane maty drenażowe oraz włókniny pozyskiwane w drodze recyclingu. Oferta uwzględnia geowłókniny chłonno ochronne, maty drenażowe, włókniny filtracyjne, substraty, mieszanki siewne, kłącza rozchodników oraz maty wegetacyjne. Oferta obejmuje także szereg akcesoriów dachowych typu: skrzynki kontrolne na różne powierzchnie, kątowniki do oddzielania warstwy wegetacyjnej od nawierzchni utwardzanej oraz wiele innych elementów służących do prawidłowego funkcjonowania dachu.

 

 

 

PIELĘGNACJA

Zielone dachy ekstensywne nie wymagają stałej pielęgnacji w skali roku. Konserwacja dachu obejmuje kilka kontroli wpustów dachowych oraz stanu roślinności. Intensywna pielęgnacja wymagana jest jedynie w okresie po instalacji dachu. Polega na intensywnym nawadnianiu oraz ewentualnym dosadzaniu roślinności. Dachy intensywne, podobnie jak zwykłe ogrody wymagają większego nakładu prac konserwacyjnych oraz nawadniania. Bardzo często instalowane są na nich  specjalne systemy nawadniające, które zapewniają stałą wilgotność podłoża.

WYKONANIE I REALIZACJE

Każdego roku systemy zielonych dachów Optigruen instalowane są na ok. 2 mln metrów kwadratowych dachów o różnym przeznaczeniu. Na terenie Polski system Optigruen został zainstalowany między innymi na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,  stropodachach wielu osiedli w Warszawie np. Apartamentów  na ul. Siennej, Osiedle Kochanowskiego, Osiedle Villa Arte, dachu Galerii Sky Tower we Wrocławiu oraz na wielu posesjach prywatnych.

Zielony Dach jest oficjalną firmą przedstawicielską niemieckiego producenta systemów dla dachów zielonych - Optigrün International AG, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w branży zakładania zielonych dachów.  Z myślą o sektorze inwestorów prywatnych firma Zielony Dach w swoim sklepie internetowym oferuje produkty oraz pakiety materiałowe umożliwiające budowę zielonego dachu we własnym zakresie. Firma zajmuje się także wykonywaniem dachów według dostarczonego projektu.

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu