Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Budowa dachu: na co zwrócić szczególną uwagę?

8 listopada 2016

Budowa dachu: na co zwrócić szczególną uwagę?

Dach to jeden z najistotniejszych elementów domu. Pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale przede wszystkim ochronną – zabezpiecza przed opadami, słońcem i wiatrem. Dlatego od dekarza wymaga się profesjonalnej wiedzy i dużego doświadczenia.

Układanie dachu nie kończy się tylko na odpowiednim montażu dachówek. Na poprawnym rozplanowaniu łat i kontrłat oraz ułożeniu pokrycia nie kończy się praca dekarza. Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, a w przypadku budowy dachu – w przejściach, czyli otworach przechodzących przez dach.

Obróbka komina
Jednym z newralgicznych elementów jest komin. Szczególnego zabezpieczenia wymagają miejsca styku ścian komina z dachówką, przy czym, jeśli komin nie znajduje się na kalenicy, dekarz powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na przestrzeń za kominem, gdzie potrafi się zbierać woda opadowa. Niestaranna obróbka blacharska lub wątpliwej jakości taśma kominowa mogą doprowadzić do rozszczelnień i zwilgocenia ścian lub sufitu, a to oznacza dodatkowe koszty.

Wysoka jakość, długa gwarancja
Taśma do obróbki komina Wakaflex 2 objęta jest 20-letnią gwarancją producenta. Doskonale sprawdza się jako zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu, śniegu i kurzu. Ponadto wykazuje długą żywotność. Taśma kolorystycznie została dopasowana do dachówek BRAAS i jest odporna na działania promieni UV. Zaletą Wakaflexu jest jej formowalność i rozciągliwość w dwóch kierunkach, które znacznie upraszczają wykonanie obróbki komina i minimalizują ryzyko błędu. Taśma nie tylko ułatwia pracę dekarzom, ale również zapewnia trwałą szczelność połączeń zarówno przy płaskich jak i profilowanych materiałach pokryciowych.

Kosz dachowy
Wśród elementów kluczowych dla trwałości inwestycji należy wymienić też kosz dachowy. Zejście się połaci jest miejscem, gdzie – po koszu dachowym – woda spływa w dół. Wśród najczęściej pojawiających się błędów znajduje się zbyt wąska przestrzeń kosza. Inwestor musi pamiętać, że kosz pełni funkcję rynny, dlatego powinien mieć odpowiednią przepustowość. Ważne jest również właściwe zabezpieczenie folią, która zapobiegnie dostaniu się wilgoci w głąb przegrody dachowej.

Jak dekarz, to z certyfikatem
Budowa dachu to inwestycja wymagająca niemałych nakładów pieniężnych. Dlatego w interesie inwestora jest wybór profesjonalnej ekipy, która go wykona. Producenci pokryć dachowych organizują różnorodne szkolenia dla dekarzy. Ponadto Monier BRAAS prowadzi Certyfikację Dekarzy. Stanowi ona potwierdzenie doświadczenia i kompetencji ekip budowlanych, co upraszcza kwestię znalezienia profesjonalnego dekarza. Certyfikowanych Dekarzy BRAAS można znaleźć na stronie:
www.monier.pl/program-certyfikacji-dekarzy-braas.html


Więcej informacji na temat kłopotliwych elementów dachu znajduje się w filmie:

Szczelny dach na lata


Źródło: artykuł oraz zdjęcia  Monier Braas

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu