Najczęściej zadawane pytaniana na temat izolacji

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

TOP 10 pytań i odpowiedzi na temat izolacji

27 czerwca 2018

TOP 10 pytań i odpowiedzi na temat izolacji

Dobry projekt, poprawny montaż, a przede wszystkim właściwy wybór materiałów izolacyjnych ma niebagatelny wpływ na komfort użytkowników. Na każdym z tych etapów pojawiają sią jednak różne wątpliwości. Ewa Bryś, inżynier z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER odpowiada na najczęstsze pytania o izolację.

1. Czym warto kierować się przy wyborze produktów do izolacji?

Ewa Bryś, ISOVER: Istotnym parametrem jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła, którą deklaruje producent λD (lambda z indeksem D). Im jego wartość jest niższa, tym lepiej, ponieważ materiał jest lepszym izolatorem. Dla efektywności izolacji termicznej ważny jest również opór cieplny. Oznaczany na etykiecie literą R z indeksem D – określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy oraz grubości izolacji. Im wyższy opór cieplny, tym przegroda może lepiej zostać zaizolowana termicznie. Warto jednak pamiętać, że właściwości cieplne materiałów izolacyjnych to nie wszystko. Wybierając materiał izolacyjny powinniśmy kierować się dodatkowymi korzyściami, jakie może zapewnić wełna mineralna ISOVER takimi jak niepalność, paroprzepuszczalność i przede wszystkim trwałość. Odpowiednio dobrana i zamontowana zapewni komfort użytkowników na lata.

2. Jakie są różnice między wełną mineralną szklaną i skalną?

E.B: Wełny mineralne szklane i skalne znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji tak budowlanych, jak i technicznych. Podstawową różnice pomiędzy dwoma rodzajami wełny stanowią surowce, z których są wytwarzane. Wełny szklane, z uwagi na swoją sprężystość, lekkość oraz bardzo dobre parametry cieplne znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie izolacja stanowi wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcyjnymi np. do izolacji dachów skośnych, lekkiej zabudowy, fasad wentylowanych, ponieważ nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Wełny skalne, z uwagi na większą gęstość, nie są zalecane, gdy kluczowa jest redukcja obciążenia izolowanej konstrukcji. Ten rodzaj wełny sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane są bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Zarówno wełna skalna, jak i szklana są niepalne, a o ich izolacyjności termicznej decyduje współczynnik lambda – im mniejszy, tym lepsze właściwości.

3. W czym wełna mineralna jest lepsza od innych materiałów izolacyjnych?

E.B.: Jedną z ważniejszych przewag wełny mineralnej nad innymi materiałami izolacyjnymi jest niezmienność właściwości. Produkty z wełny mineralnej nie zmieniają swoich wymiarów pod wpływem temperatury, nie podlegają korozji biologicznej i co najważniejsze – nie zmieniają swoich właściwości termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ, nawet po kilkudziesięciu latach, pozostaje na tym samym poziomie. Potwierdzają to niezależne badania europejskiego stowarzyszenia EURIMA, które dowodzą, że izolacja z wełny mineralnej zamonotowana w prawidłowy sposób nie zmienia swoich parametrów przez co najmniej 55 lat.

4. Czy wełna mineralna szklana osiada w przegrodzie budowlanej?

E.B.: Nie, wełna mineralna szklana jak i skalna nie osiada w przegrodach. Jest to poparte wieloletnim doświadczeniem oraz badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Budowlanej. Zastosowana jako materiał izolacyjny ścian działowych, w systemach suchej zabudowy sprawi, że będziemy cieszyli się komfortem akustycznym przez wiele lat.

5. Jakie zmiany wymagań, w zakresie izolacyjności cieplnej, czekają nas od grudnia 2020 roku?

E.B.: Od kilku lat, stopniowo, odbywa się zaostrzanie przepisów w zakresie maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przez dachy, ściany, stropy (Uc (max)), potrwa to aż do grudnia 2020 roku – daty granicznej, wprowadzającej nowe wymagania. Zmiany te skutkują koniecznością stosowania materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach cieplnych i/lub grubszej warstwy izolacji niż obecnie, dlatego że nowe domy, powstające od 2021 roku, będą już musiały być energooszczędne.

6. Czy domy energooszczędne są dużo droższe od tradycyjnych?

E.B.: Na podstawie symulacji zrobionych dla ISOVER przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, budynek o standardzie 40-45 kWh/(m2rok) energii końcowej to o 9-10% większy koszt od budynku standardowego, a budynek o standardzie 15-20 kWh/(m2rok) energii końcowej z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi to o ok. 16% droższa inwestycja. Niemniej jednak można przyjąć, że dodatkowe koszty zwrócą się nam w przeciągu nie więcej niż 10 lat.

7. Co to znaczy, że wełna mineralna jest niepalna? 

E.B.: Budowlane materiały niepalne to materiały charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0. Nie tylko nie mają one wpływu na rozwój pożaru – nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie dymią i nie kapią, ale również podczas pożaru nie uwalniają toksycznych gazów. Co więcej, wełna mineralna szklana i skalna ISOVER stanowi ponadto skuteczną izolację ppoż. w systemach suchej zabudowy, w tym. m.in. w ściankach działowych, okładzinach ściennych i sufitowych.

8. Jaka powinna być grubość izolacji w dachu skośnym?

E.B.: Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić min. 30 cm. Pamiętajmy też, aby zawsze stosować dwie warstwy: po ułożeniu warstwy podstawowej, między krokwiami, dodatkowo zaizolujmy połać pod krokwiami, prostopadle do warstwy podstawowej. Dzięki takiemu układowi zminimalizujemy wpływ liniowych mostków termicznych powstających wzdłuż krokwi, uzyskując efektywniejszą izolacyjność termiczną przegrody.

9. Czy stosowanie folii paroizolacyjnej w dachu skośnym jest niezbędne? 

E.B.: Zadaniem folii paroizolacyjnej jest blokada ograniczającą napływ pary wodnej do wnętrza przegrody. Para wodna, szczególnie w okresie zimowym, przenika z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych na zewnątrz. Ze względu na niższą temperaturę zewnętrzną zachodzi ryzyko kondensacji (wykroplenia) pary wodnej. Aby temu zapobiec od strony wnętrza należy stosować szczelną paroizolację na całej powierzchni dachu.

10. Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany między pomieszczeniami? 

E.B.: Poprawa izolacyjności akustycznej ściany zależy w dużym stopniu od tego jaką izolacyjność wyjściową ma dana przegroda. Im gorsza jest obecna izolacyjność danej ściany, w tym większa będzie poprawa po zastosowaniu okładziny z wełną ISOVER. Chcąc poprawić izolacyjność akustyczną ściany między pomieszczeniami możliwe jest wykonanie adaptacji akustycznej w postaci okładziny ściennej wykonane w lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym ruszcie wypełnionym wełną mineralną szklaną Aku-Płyta o gr. 50/75/100 mm.

BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO ISOVER

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z doborem rozwiązań z zakresu izolacji termicznej lub akustycznej, warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji z inżynierami Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.

Bezpłatna infolinia o numerze 800 163 121 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu