bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • oraz:
  • 883 909 409
 

Domy tanie w budowie

6 czerwca 2013

Domy tanie w budowie

Najlepszy czas na budowę małego taniego domu jest właśnie teraz

Na przyszły rok planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które spowodują, że realizacja małego domu standardowego znacznie podrożeje.

Planowane jest m.in., że każdy nowo realizowany dom jednorodzinny będzie musiał mieć zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie większe niż 120 kWh/mna rok. Obecne graniczne wielkości współczynnika EP dla domów do 100 m2 dochodzą do 170 kWh/m2 na rok. Współczynnik EP zawiera oprócz energii na ogrzewanie, wartość energii na ogrzanie ciepłej wody użytkowej i jest przeliczany na m2 budynku. W przypadku domu małego, gdzie tych metrów jest niewiele, aby graniczne EP zostało osiągnięte, trzeba będzie się naprawdę nagimnastykować. Trudno będzie otrzymać rozwiązanie zgodne z nowymi warunkami, które jednocześnie będzie uzasadnione energetycznie i ekonomicznie. Z dużymi domami nie ma tego problemu.

W przypadku małych domów standardowych, wprowadzenie wymogu EP na 120, spowoduje konieczność zastosowania szeregu dodatkowych elementów np. pogrubienie izolacji wraz z zastosowaniem wentylacji mechanicznej, czy zastosowanie kolektorów do ogrzana ciepłej wody. To wygeneruje koszt realizacji o ok 8% większy, niż w przypadku obecnie stosowanych rozwiązań. Innym sposobem dostosowania małych tanich domów do wymogów EP 120, jest zastosowanie ogrzewania na pelety (konieczne jest w tym przypadku zwiększenie powierzchni na kocioł grzewczy do minimum 6m2), które jest dość uciążliwe w użytkowaniu.

Jeśli chce się mieszkać w małym własnym domu i liczy się każdą złotówkę, warto rozpocząć budowę w tym roku. Dodatkowym argumentem za podjęciem budowy w tym roku są niskie ceny materiałów budowlanych i robocizny.

Zobacz naszą kolekcję małych tanich domów

Zobacz planowane zmiany w rozporządzeniu