Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

ABC rekuperacji.

21 lipca 2010

 

      Rekuperacja, to – najprościej rzecz ujmując – system wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. Pozwala on na znaczne podniesienie komfortu  klimatycznego  użytkowanego budynku poprzez zapewnienie idealnej, jednakowej temperatury w każdym z pomieszczeń, niezależnie od panujących akurat warunków atmosferycznych. Co istotne, zastosowanie rekuperacji  wpływa także na wypracowanie dużych oszczędności w ogrzewaniu – budynek jest bardziej energooszczędny, gdyż nie tracimy z niego ciepła - zostaje ono odzyskane przez rekuperator. Wentylacja mechaniczna szybko usuwa nadmiar wilgoci i dwutlenku węgla z wnętrza, redukuje nieprzyjemne zapachy, stanowi ochronę przed zagrzybieniem. Nawiewane powietrze jest filtrowane, przez co zostaje oczyszczone z kurzu, owadów i innych zanieczyszczeń. Zastosowanie dodatkowo filtru antyalergicznego z pewnością ułatwi życie osobom chorującym na astmę, choroby układu oddechowego oraz różnego typu alergie. Sercem systemu jest urządzenie zwane rekuperatorem. Zapewnia  ono odzysk ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych jest zupełnie niewykorzystane, gdyż po prostu ucieka. Zasada jego działania jest następująca: świeże powietrze zostaje zasysane przez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie ogrzewa się od wymienianego  i wydmuchiwanego powietrza w specjalnych kanalikach.  Następnie zostaje wtłoczone do takich pomieszczeń jak: salon, sypialnia, gabinet. Dokładnie taka sama ilość zużytego powietrza zostaje usunięta z łazienki i kuchni. Wszystkie procesy zachodzą niemal bezgłośnie, z minimalnym użyciem energii  (około 45 W rocznie) i zupełnie nie przeszkadzają w codziennym życiu. Już w trakcie projektowania domu warto uwzględnić instalację rekuperacji, gdyż wdrożenie jej na tym etapie generuje niewielkie koszty oraz  pozwala optymalnie ją rozplanować. Najczęściej rekuperator instaluje się  w garażu, garderobie, na poddaszu użytkowym lub w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym. Przy rekuperacji rezygnuje się z kominów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym, natomiast trzeba je zostawić w garażu i kotłowni oraz należy pozostawić kominy spalinowe do pieca i kominka. Warto także zrezygnować z takich elementów jak okna z możliwością rozszczelnienia , nawiewniki okienne. Część okien można zastąpić nieotwieranymi przeszkleniami, grzejniki zamienić na mniejsze, także kocioł grzewczy zastąpić mniejszym. Zabiegi takie redukują koszty budowy domu, a środki tak zaoszczędzone można przeznaczyć na rekuperator. Warto podkreślić, że wszystkie projekty domów energooszczędnych od Lipińskich, mają przewidziany system wentylacji mechanicznej w standardzie. Koszt wdrożenia wentylacji mechanicznej to przedział od około 4 do kilkunastu tysięcy złotych. Z pewnością jest to wydatek warty rozważenia zarówno ze względu na tańszą eksploatację budynku, komfort jego użytkowania oraz wkład w ochronę środowiska.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu